શનિ ચાલીસા | Shani Dev Chalisa in Gujarati PDF Download

Through this post of today, we will share with you the Shani Dev Chalisa in Gujarati PDF which you can download for free with the help of the direct download link given below in this post.

શનિદેવને કર્મ ફળ આપનાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તમે તમારા જીવનમાં કરેલા તમામ કાર્યોનું ફળ શનિદેવ આપે છે. એટલા માટે મૃતદેહો ભગવાન શનિથી ડરે છે.

PDF Nameશનિ ચાલીસા PDF
LanguageGujarati
No. of Pages4 Pages
Size76 KB
CategoryReligious
QualityExcellent

Shani Dev Chalisa in Gujarati PDF

હિન્દુ ધર્મમાં શનિદેવનું મહત્વ કંઈક અલગ છે. ભગવાન શનિ સૂર્યના પુત્ર છે અને તેમની માતાનું નામ છાયા છે. શનિદેવના જીવનમાં ઘણાં દુઃખ અને અન્યાય આવે છે. સૂર્યપુત્ર થયા પછી પણ તેની સાથે આટલો બધો અન્યાય થવાથી ત્રિદેવ તેને કર્મ આપનાર બનાવે છે અને તેના કર્મમાંથી કોઈ બચી શકતું નથી, તેથી બધા

એવું કહેવાય છે કે જો કોઈ શનિદેવના મંદિરમાં શ્રી હનુમાનજીની પૂજા અથવા આરતી કરે છે, તો શનિદેવ તેના પર ઝડપથી પ્રસન્ન થઈ જાય છે અને શનિદેવની કૃપા હંમેશા તેના પર બની રહે છે. એટલા માટે આપણે બધાએ શનિદેવની પૂજા કરવી જોઈએ અને ચાલીસા કરવી જોઈએ જેથી શનિદેવની કૃપા દરેક પર બની રહે.

Read Also:  [PDF] वैदिक हवन विधि | Vedic Hawan Vidhi PDF in Hindi Download

એવું માનવામાં આવે છે કે શનિદેવની પૂજા કરવાથી અથવા ચાલીસાના પાઠ કરવાથી તમારા ગ્રહોના તમામ દોષોનો નાશ થાય છે અને તમારા જીવનમાં બધું જ શુભ રહે છે. જો તમે આ પવિત્ર ચાલીસાના પાઠને PDFમાં ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હોવ તો નીચેથી ડાઉનલોડ કરો.

Download શનિ ચાલીસા PDF

You can download this form as PDF for free by following the download button given below.

Through this post today, we have shared the Shani Dev Chalisa in Gujarati PDF with you, hope you must have liked the information shared in this post. If you liked the post then do share it.

Read Also: